Dla kogo jest ISTDP

Metodę ISTDP wykorzystujemy w:

– psychoterapii indywidualnej,

– terapii par/małżeństw,

– psychoterapii grupowej i grupach rozwoju osobistego.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce gabinety

Pomagamy osobom dorosłym, które:

– doświadczają ciągłego lub okresowego smutku, przygnębienia, stanów depresyjnych;

– mają kłopoty w bliskich relacjach;

– źle śpią, czują się ciągle zmęczone i zestresowane, nie mogą się zrelaksować;

– doświadczają objawów lękowych, ataków paniki lub natręctw;

– mają kłopoty w odczuwaniu i radzeniu sobie ze swoją złością (np. tłumią ją, są agresywne, ciągle poirytowane, niezadowolone);

– czują, że nie rozwijają swojego potencjału lub że ich życie utknęło w martwym punkcie;

– zmagają się z niską lub nieadekwatną samooceną, nie lubią samych siebie;

– nie czują satysfakcji w życiu, mają trudności w doświadczaniu zadowolenia;

– doświadczają kłopotów ze swoim ciałem, w których nie znaleziono przyczyn natury somatycznej np. bóle głowy, kołatania serca, nerwobóle, bole pleców, itd.,;

– doświadczają kłopotów natury seksualnej o podłożu psychologicznym;

– są w sytuacji kryzysowej (przeżywają żałobę, doświadczają utraty ważnej osoby/ wartości lub odnoszą niespodziewany sukces, z którym nie mogą sobie poradzić);

– mają uogólnione poczucie, że „coś z nimi jest nie tak”.Nie potrafią określić „co im jest”, „czego chcą”, ale wiedzą, że „coś jest nie tak”.