Praca z pacjentem w ISTDP

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Dostosowywujemy częstotliwość i czas trwania sesji w trakcie pierwszej konsultacji. Trwa ona od 1,5 do 3 godzin. W tym czasie sprawdzamy przydatność dla Ciebie tej metody.

Kolejne spotkania trwające od 1-1,5 godziny odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. Częstotliwość i długość pojedynczego spotkania ustalamy z każdym klientem indywidualnie.

Liczba spotkań zależy od tego, jak szybko dany pacjent jest w stanie poradzić sobie z objawami i uzyskać satysfakcjonującą zmianę w swoim funkcjonowaniu, tak więc nie jest ustalana na początku terapii. Terapia kończy się, gdy pacjent przepracuje swoje początkowe objawy, jest w stanie je kontrolować z poczuciem, że poradził sobie z nimi.

Istnieje możliwość dostosowania grafiku spotkań do możliwości danej osoby (np. sesje dłuższe w dłuższych odstępach czasowych). Jest to szczególnie pomocne dla osób, które z jakichkolwiek przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnej, cotygodniowej terapii.

Ten model psychoterapii jest zgodny z najnowszymi wynikami badań neuropsychologicznych dotyczących funkcjonowania mózgu człowieka dorosłego.