ZAŁOŻENIA PSYCHOTERAPII ISTDP

clock-70189_1920

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia dynamiczna (ISTDP) jest przyspieszoną formą psychoterapii psychodynamicznej zaprojektowana, aby zapewnić szybki dostęp do nieświadomości. Została ona opracowana przez dr Habib Davanloo, psychiatrę z Montrealu, który był niezadowolony z długości i nierzetelności psychoanalizy. Rozszerzona poprzez badania empiryczne, nagrania video, ISTDP jest bardziej aktywna i skoncentrowana niż tradycyjna psychodynamiczna psychoterapia. Wykazano, że ISTDP jest skuteczna w leczeniu stanów lękowych, depresji, zaburzeń postaci (dalej zaburzeń osobowości DSM) i somatyzacji. Jej celem jest zapewnienie nie tylko złagodzenia objawów, ale także restrukturyzacja osobowości.

Metapsychologia z ISTDP korzysta z dwóch trójkątów, które zwięźle podsumowują podstawowe koncepcje psychodynamiczne.

trojkaty

Uczucia i impulsy, które nie były tolerowane przez wczesnych opiekunów, wywołują lęk i są unikane przez stosowanie obron. Jak pokazuje Malan (1979) na przykładzie Trójkąta osoby, podstawowe konflikty emocjonalne z wczesnych relacji pacjenta są ponownie odgrywane z innymi w obecnym życiu pacjenta, w tym i z terapeutą.

Jak w każdym dynamicznym leczeniu, obrony poznawcze nie są postrzegane jako cel sam w sobie, jak to jest w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale jako obrona przed nieświadomymi uczuciami i niepokojem. Jeśli obrona działa dobrze, nie doświadcza się lęku. Jeśli obrona zawiedzie, lęk wzrasta przez perspektywę wypłynięcia uczuć na powierzchnię.

W ISTDP wywierany jest delikatny, ale trwały nacisk na pacjenta, aby uświadomić mu i pomóc mu zwrócić się przeciwko obronom, które blokują doświadczanie prawdziwych uczuć. Kiedy usunie się już obrony, pacjent odczuwa intensywne, mieszane wspomnienia i uczucia. Badania potwierdzają, że nie wystarczy tylko wgląd w nasze prawdziwe uczucia; bezpośrednie doświadczanie uczuć z przeszłości i teraźniejszości podczas sesji terapeutycznej, jest niezbędne w celu uregulowania ich wpływu na doświadczanie lęku i stosowania obron, które generują problemy psychologiczne.

Każdy lęk wywołany podczas tego procesu terapeutycznego jest regulowany tak, że nie staje się przytłaczający.

Z ISTDP, w ramach jednej sesji, możliwe jest przebicie się przez trwające całe życie rekacje obronne, a tym samym „odblokowanie” nieświadomości pacjenta i zapewnienie bezpośredniego dostępu do przeszłości pacjenta.

Staramy się, aby każda osoba stała się autentyczna i pełna, oraz była w stanie w pełni zaangażować się i uczestniczyć w życiu bez przeszkód stwarzanych przez bolesne emocje i nieprzystosowawcze sposoby radzenia sobie i zachowania. Poprawa samopoczucia i funkcjonowania kontynuowane są również po zakończeniu terapii.

Jest to model leczenia, który jest zgodny z najnowszymi badaniami neurologicznymi i dowodami na temat zmian w mózgu dorosłych.

Źródło: Bezpośrednie tłumaczenie z: http://www.istdp.com.au/philosophy-of-istdp/